18-01-2022

ВИКЛАДАЧАМ

 

НОВИЙ ЦИКЛ ВЕБІНАРІВ CLARIVATE 

Запрошуємо на вебінари по роботі з бібліографією EndNote та базою Web of Science. Всі заходи українською, безкоштовні, тривалість кожного - одна година, проходять у Webex. Дана програма не працює з операційними системами ХР і чутлива до версії браузера. 

Слухачі, які були присутні більше 90 % основного часу вебінару, протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника. 

Реєстрація на всі вебінари серії «Clarivate – науковцям 2022 або місце зустрічі змінити не можна» - відкрито, а теми буде оголошено за два тижня до вебінару. Реєструйтеся і до зустрічі.

Докладніше

 20 січня 2022, 16:15–17:15 (київський час) - ПОВТОР від 13 січня
Тема: Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites
Тези: Наукові дослідження часто вимагають значних коштів. Грантова підтримка та співпраця з знаними лабораторіями світу буде на часі та дозволить і виконувати дослідження на більш високому рівні і швидше отримувати результати. На вебінарі з’ясуємо як знайти і проаналізувати здобутки інших установ, визначити лідерів та знайти їхні контакти. Проаналізувати співпраці своєї організації, з якими установами і чому вони більш ефективні. Визначити фонди, що фінансували аналогічні дослідження, які теми підтримувалися певною грантовою агенцією, у кого зі співвітчизників були такі гранти та, як завжди, відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація: 
https://bit.ly/3I0F4Cm


26 січня 2022, 16:15–17:15
Тема: Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з бібліографією
Тези: Щоб не витрачати багато часу на оформлення переліків літератури за форматом обраного видання, уникнути помилок з бібліографією при написанні курсових, кваліфікаційних робіт чи дисертацій запрошуємо на вебінар де дізнаємося про референс-менеджер EndNote і як з ним працювати:
– Створення аккаунту, наповнення бібліотеки через імпорт записів з Web of Science, сайтів журналів, онлайн бібліотек, Google Scholar, додавання записів вручну.
– Створення та впорядкування каталогу, спільний доступ до даних, використання у науковій роботі (створення звітів) та освітньому процесі.
– (Пере)оформлення статті за форматом обраного видання за допомогою Cite While You Write™. Робота з рукописом додавання/видалення посилань, правки, версія для подання до видання. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація: 
https://bit.ly/3FzXRCS


27 січня 2022, 16:15–17:15
Тема: Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше
Тези: Якщо ви розпочинаєте знайомство з Web of Science або бажаєте дізнатися про всі зміни що відбулися у новому інтерфейсі - запрошуємо на онлайн демонстрацію де відпрацюємо алгоритм ефективної роботи у новому інтерфейсі Web of Science. Визначимо що і як індексується на платформі і які можливості відкриває база науковцям. Розглянемо можливості кабінету користувача, алгоритм пошуку робіт за вказаною темою, які можуть бути помилки і як їх уникнути, оцінимо результати, розподіл документів за роками, цитування, h-індекс, хто цитує, чим корисний аналіз цитування, що таке пов’язані записи, які установи є літерами в даній галузі, як зв’язатися з науковцями даних установ, в яких видання варто публікувати результати, чи є безкоштовні публікації. Варіації пошуку у Web of Science. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація: 
https://bit.ly/3fq2nJB
 


17-01-2022

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вашій увазі пропонується бібліографічний покажчик Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету транспортного будівництва за 2021 рік / укладач В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. - Київ : НТУ, 2022. - 16 с.

 

Переглянути повний текст видання ви можете у Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету. Для початку роботи з ЕБ необхідно авторизуватися у електронному каталозі.

 

 17-01-2022

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НТУ

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

З січня 2022 року Бібліотека пропонує Вашій увазі творчі роботи кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. Переглянути матеріали Ви можете в Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету авторизувавшись у електронному каталозі.

 

 

 

 

 

 10-01-2022

ДОСЛІДНИКАМ

 

РОЛЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРИ ВСТУПІ ТА НАВЧАННІ В АСПІРАНТУРІ / ДОКТОРАНТУРІ

Аспірантура та докторантура є важливим етапом реалізації наукового потенціалу. Після її закінчення науковці захищають дисертаційні дослідження, що є основою отримання вчених ступенів. Навчання на аспірантурі/докторантурі виступає третім (освітньо-науковим) рівнем, після здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.

Докладніше

 

Чи є правила вступу стандартизованими?

Вступ до аспірантури чи докторантури в Україні регулюється Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти (наукової установи). Крім цього, існують правила прийому, що визначаються закладом вищої освіти в індивідуальному порядку.

Кожна наукова установа формує власні Правила прийому до закладу вищої освіти, спираючись на норми національного законодавства. Такі положення приймаються вченою радою організації та оприлюднюються на офіційному вебсайті.

 

Правила прийому визначають:

 ⦿ порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури закладу вищої освіти (наукової установи);

 ⦿ зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

 

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, доктора наук – два роки.

 

Чи важливі наукові праці та винаходи?

 

Для аспірантури:

Окрім Правил прийому до закладу вищої освіти, наукова установа формує Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення. Це означає, що вступник отримує певну кількість балів за основні вступні випробування (іспит, співбесіда, перевірка рівня іноземної мови та ін.) та може здобути додаткові бали шляхом наявності навчальних та наукових досягнень.

 

Найчастіше, до них відносять:

 ⦿ публікації у фахових виданнях;

 ⦿ публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

 ⦿ призові місця на міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах;

 ⦿ наявність патентів.

 

Найбільше додаткових балів надається саме за публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (в середньому 25-30 балів).

 

Для докторантури:

Необхідною умовою для вступу в докторантуру є наявність публікацій за спеціальністю, зокрема у міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах. Для зарахування кожен вступник подає розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи або інформацію про обсяг наукової роботи. Структурний підрозділ, що відповідальний за зарахування, заслуховує наукові доповіді та подає висновки на розгляд вченої ради.

Обов’язковою умовою для вступу є подання письмової характеристики наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного закладу вищої освіти (наукової установи).

Крім цього, вступник подає список опублікованих наукових праць.

 

У чому специфіка наукової діяльності аспірантів та докторантів?

Стаття 9 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) визначає особливості наукової та науково-освітньої діяльності аспірантів та докторантів.

Підготовка передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти та проведення власного наукового дослідження. Неодмінною умовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Підготовка та публікація наукових статей повинна відповідати індивідуальному плану наукових робіт. Він визначає зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, строки захисту дисертації.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим, він має бути погодженим науковим керівником і затвердженим вченою радою закладу вищої освіти.

 

©Publ.Science

 10-01-2022

ДОСЛІДНИКАМ

 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВІЙ СТАТТІ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ВИДАННЯ?

Для успішної публікації вченому необхідно сконцентрувати свою увагу на багатьох факторах під час написання наукової статті, особливо, якщо він планує співпрацювати з журналами, що індексуються Scopus та Web of Science. На рішення рецензентів під час експертного розгляду істотно впливає структурування бібліографії.

Докладніше

 

Чому так важливо коректно оформити список літератури?

Некоректне оформлення цитування може стати причиною відмови рецензентами у публікації статті. Тому вченому важливо підійти до цього питання вкрай ретельно.

 

Для того, щоб бібліографія була актуальною та цікавою для інших вчених, важливо постійно аналізувати вітчизняні та міжнародні досягнення в предметній галузі, переглядати журнали, які корисні для Ваших досліджень та професійного розвитку. Підготовка огляду літератури сприяє розумінню, які журнали є цільовими для публікації власних робіт.

 

Після того як Ви обрали видання для публікації, уважно ознайомтеся з правилами структурування статті, де мають бути прописані й критерії оформлення бібліографії. Їх необхідно виконати, інакше Вашу роботу одразу повернуть. Орієнтуватися у загальних вимогах необхідно, особливо, коли тільки пишете статтю. Як правило, інструкції великих міжнародних видавництв (Elsevier, Springer, Nature, Wiley, Taylor&Francis, Sage, Emerald тощо) мають схожі пункти. Але після того, як видання обране необхідно доопрацювати текст та поглибити зміст згідно з критеріями обраного журналу.

 

Види оформлення цитування

Сьогодні існує великий список стилів оформлення наукової літератури. Ми звернулися до наказу МОН «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», в якому поданий рекомендований перелік стилів оформлення списку наукових публікацій.

 • MLA (Modern Language Association) style.
 • APA-1,2 (American Psychological Association) style.
 • Chicago/Turabianstyle-1.
 • Harvard style-1.
 • ACS (American Chemical Society) style.
 • AIP (American Institute of Physics) style.
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 • Vancouver style-1.
 • OSCOLA.
 • APS (American Physics Society) style-1.
 • Springer MathPhys Style-1.

¹Springer Style

² Эльзевирский стиль

 

Список літератури у дисертації може оформлюватися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або за допомогою одного з вищезазначених стилів.

 

Основні поради щодо оформлення бібліографії

Бібліографія допомагає науковцю демонструвати актуальність статті, її новітність. У списку повинні бути посилання на нові дослідження у галузі, а також посилання на фундаментальні результати вчених.

Використовуйте у списку літератури іноземні джерела, які Ви опрацьовуєте у статті.

Об’єм списку має бути достатнім з огляду журналу (дізнайтеся середній показник об’єму літератури з Вашого напрямку)

Не захоплюйтеся надмірним самоцитуванням, але не виключайте цей вид цитування, якщо воно є продовженням попередніх публікацій.

 

©Publ.Science

 04-01-2022

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вашій увазі пропонуються бібліографічні покажчики:

1. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету автомеханічного за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 13 с.

2. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету економіки та права за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

3. Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету менеджменту, логістики та туризму за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2022. – 14 с.

 

Покажчики містять бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Переглянути повні тексти видань ви можете у Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету. Для початку роботи з ЕБ необхідно авторизуватися у електронному каталозі.

 

 01-01-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

Шановні користувачі!

До 130 річниці з дня народження Джона Рональда Толкіна - відомого англійського письменника, лінгвіста, поета, професора Оксфордського університету, батька сучасної фентезі-літератури, було підготовлено віртуальну виставку «Ми не обираємо часи, ми можемо лише вирішувати, як жити в ті часи, що обрали нас». Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки».

 

 

 30-12-2021

ВІТАЄМО

 

 

ЩИРО ВІТАЄМО З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Бажаємо, щоб у кожного в житті був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій! Любові і підтримки  рідних, тільки хороших новин і веселих свят!

 

З повагою,

колектив бібліотеки НТУ

 

 
Сторінка: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21