21-02-2022

БІБЛІОТЕКА - ДОСЛІДНИКАМ

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ. ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ДОСЛІДНИКУ?

Для того, щоб досягати поставлених наукових цілей, науковцям варто знати, у які саме видання слід подавати наукові доробки. Законодавство України чітко визначає, яку кількість публікацій та у яких журналах варто здійснити для отримання, наприклад, конкретного вченого звання чи ступеня. З огляду на це, варто розуміти, як періодичні наукові видання ранжуються за рівнем авторитетності.

Докладніше

 

Видання категорія «А»

Фахові видання категорії «А» включають найбільш рейтингові та професійні наукові журнали, що мають міжнародне визнання. Вони індексуються базами даних Scopus або Web of Science. Публікація у них показує авторитетність дослідника та визнається широким колом закордонних колег. Крім цього, існують норми в українського законодавства, що визначають, яку кількість статей у виданнях баз даних Scopus або Web of Science необхідно опублікувати для отримання вченого ступеня або звання. Залежно від кожного конкретного ступеня або звання, їхня кількість може варіюватись від 1 до 10. До них відносять статті у фахових виданнях України Категорії «А» та інших журналах, включених до переліку індексованих у Scopus або Web of Science.

Існують і вимоги до кількості публікацій у фахових виданнях України (найчастіше категорії «Б»). Їх можна замінити публікацією у журналах, індексованих у Scopus або Web of Science, у розрахунку: 1 до 2 або 1 до 3. Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України. 

Така норма застосовується для здобуття наукових ступенів і регламентується Наказом МОН «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Для здобуття ступеня кандидата наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

Для здобуття ступеня доктора наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій; у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), - до двох публікацій.

За наявності не менше десяти публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді.

Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України. На жаль, більшість українських фахових видань Категорії «А» включені до четвертого квартиля (Q4), для яких можливість заміни не визначається.

Видання категорії «Б»

Видання категорії «Б» теж мають високий рівень авторитетності та визнання українською науковою спільнотою. Вони не включені до найбільш відомих наукометричних баз Scopus або Web of Science, однак можуть включатися до інших міжнародних баз, що визнаються, наприклад Європою чи певною групою країн. Крім цього, такі журнали володіють авторитетом усередині країни. В будь-якому випадку, не варто вважати, що категорія «Б» показує непрофесійність видання, адже для включення в цю категорію необхідно виконати низку вимог Міністерства освіти та науки України.

Перелік таких вимог встановлено Наказом МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

До них належать:

    ◉ наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;

    ◉ наявність ISSN-номера та дотримання заявленої періодичності;

    ◉ наявність зареєстрованого цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) для кожного опублікованого матеріалу;

    ◉ наявність вебсайту видання;

    ◉ розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів;

    ◉ забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів;

    ◉ наявність сформованої редакційної колегії з необхідним рівнем публікаційної активності.

Що таке категорія «В»?

Раніше ця категорія була початковою фаховою категорією наукових журналів. 15 січня 2018 року законодавство України визначило її звуження, що зазначено у Наказі МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Зокрема, виданням категорії «В» було дано два роки для подачі документів і переходу у категорію «А» або «Б». У 2020 році, видання, що не здійснили такий перехід, були виключені з переліку фахових без права поновлення. Категорія «В» не включена  до переліку фахових видань України.

Тобто, працюючи над науковими доробками, слід орієнтуватися переважно на фахові видання категорії «А». Вони мають найбільшу впливовість та рейтинговість в наукометричній сфері України. 

 

©Publ.Science

 17-02-2022

ОНЛАЙН-ЧИТАННЯ

 

Горить свіча і пам'яті сльоза

додолу з неї краплями стікає.

земля ридає, плачуть небеса –

Героїв Україна пам’ятає.

 

Богдан Пісний

 

20 лютого стало для нас назавжди пам’ятним днем – Днем Героїв Небесної Сотні, який встановлено Указом Президента України від 11.02.2015 р. №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Герої Небесної Сотні». За цей час трагічні події Революції Гідності знайшли відображення у різних творчих формах, зокрема  у віршах.

15 лютого бібліотека університету разом з кафедрою теорії та історії держави і права запросили студентів автомеханічного факультету гр. ЕО-1-1 взяти участь в онлайн-літературних читаннях присвячених подіям 2014 року. Головний бібліотекар абонементу художньої літератури Ушакова Л. С. ознайомила з книгою Василя Аксеніна «Розстріляна гідність» - лікаря швидкої допомоги, в якій він згадує страшні події на Майдані.

Головною метою заходу було познайомити студентів з історичним і суспільним значенням Революції Гідності, ушанувати героїзм українських захисників, які віддали своє життя за те, щоб кожен наш новий день був сповнений свободи, надії та миру.

 15-02-2022

БІБЛІОТЕКА - ДОСЛІДНИКАМ

 

ЩО ТАКЕ АФІЛІАЦІЯ? ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Афіліація перекладається з англійської як «приналежність до організації». У науковому світі цей термін має приблизно те ж значення. Простими словами, це відомості про наукову установу, на основі якої автор проводить дослідження. Вимоги до оформлення практично кожної наукової статті включають афіліацію. Особливо важливо коректно оформити її для робіт, що публікуються у виданнях, що індексуються у Scopus/Web of Science.

Докладніше

 

Чому афіліація важлива?

Афіліація – це своєрідний інструмент ідентифікації автора. Відображення коректних даних про автора та його публікації мінімізує проблеми зі зникненням статей із профілю автора. Особливо це важливо за наявності в базі безлічі авторів з однаковими прізвищами.

Правильне зазначення авторами даних сприяє підвищенню рейтингів наукової організації, оскільки підвищення рівня цитування автора підвищує і комплексний рівень цитування організації. Якщо профіль автора не «півв'язуватиметься» до певної установи, це вплине на рейтинги останньої та фінансування.

Необхідно вказувати перевірені дані афіліації, інакше не уникнути процедури внесення коригувань у профіль автора. Насправді, це поширена проблема, адже існують і публікації, де неможливо визначити ані автора, ані профіль організації. Їх приблизно 1,5% у базі даних Scopus.

Основні рекомендації щодо оформлення афіліації:

● Використовуйте уніфіковану назву наукової організації. Цю інформацію можна знайти у статуті установи або на її офіційному сайті.

● Зверніть увагу на переклад. При перекладі назви установи варто використовувати основну незмінну назву, без приставок.

● Дотримуйтесь норм пунктуації. Усі структурні елементи афіліації мають бути розділені комами (назва вузу, факультету, кафедри та ін.)

● Варто надати особливу увагу афіліації, де є дві і більше організацій. Якщо наукова стаття написана у співавторстві та її автори – представники різних організацій, необхідно звернути особливу увагу на порядк розміщення. У жодному разі не можна перераховувати в один рядок кілька наукових установ.

● Необхідно вказати інформацію про розташування організації. Якщо, наприклад, внести дані лише про університет-базу дослідження, без визначення міста та країни, у глобальній статистиці інформація не відображатиметься коректно. Здійснити пошук за назвою міста чи країни для цієї публікації буде неможливо. Крім цього, стаття може бути втрачена у профілі організації.

Розповсюджені схеми афіліації

Для створення коректної афіліації необхідно зважати на вимоги журналу, куди подається наукова стаття. При цьому варто звернути увагу, що найпоширеніші схеми афіліації виглядають так:

● Організація, місто, країна;

● Організація, місто та індекс, країна;

● Організація, будинок і вулиця, місто та індекс, країна;

● факультет або інший структурний підрозділ, організація, місто, країна;

● факультет та ін., організація, місто та індекс, країна;

● факультет та ін., організація, будинок та вулиця, місто та індекс, країна.

 

©Publ.Science

 15-02-2022

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

 

ВИ ПИТАЄТЕ – МИ ВІДПОВІДАЄМО

Нас дуже часто викладачі запитують про те, які електронні повнотекстові видання кафедри є у Бібліотеці. Відповідаємо.

По-перше, з виданнями кафедри, які зберігаються у Електронній бібліотеці ви можете ознайомитись скориставшись Електронним каталогом.  З правилами користування інформаційно-пошуковою системою «УФД/Бібліотека» знайомить розділ «Допомога» (правий верхній кут пошукової системи).

 

По-друге, у розділі бібліотечного сайту «Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Нові надходження до Електронної бібліотеки», щомісяця, ви маєте можливість переглянути перелік повнотекстових видань кафедр, які бібліотека отримала протягом місяця.

 

По-третє, з інформацією про повнотекстові видання кафедр за весь період існування Електронної бібліотеки, можна ознайомитися переглянувши розділ бібліотечного сайту «Електронна бібліотека / Видання кафедр». Рік видання - до 2021 року включно.

 

Увага!

У Бібліотеці діє постійна доброчинна акція «Подаруй бібліотеці електронну книгу». Ми із задоволенням приймемо корисні видання і готові донести до наступних поколінь праці наших викладачів: підручники, навчальні посібники, монографії тощо.

 

З питань передачі електронних повнотекстових видань звертайтеся до відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки за адресою: НБК по вул. М. Бойчука, 42. поверх 9, кімната 903, тел. (044) 284-70-13, e-mail: raskasvic@ukr.net.

 07-02-2022

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вашій увазі пропонується бібліографічний покажчик: Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету транспортних та інформаційних технологій за 2021 рік / укладач В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Переглянути повний текст видання ви можете у Електронній бібліотеці (ЕБ) Національного транспортного університету.

 

 07-02-2022

ВИКЛАДАЧАМ

 

 ЦИКЛИ ВЕБІНАРІВ CLARIVATE УКРАЇНСЬКОЮ. ЛЮТИЙ 2022

Clarivate, створює потужні ресурси та інструменти, що допомагають науковцям проводити, аналізувати, презентувати наукові дослідження на світовому рівні. Платформа наукової літератури Web of Science, на якій серед 16 баз є головна і перша в світі наукометрична база - Web of Science Core Collection (WoS CC) в якій представлено реферативну інформацію з понад 21800 журналів за усіма галузями знань. В WoS CC відбираються видання, монографії, матеріали конференцій за прозорими критеріями. Проіндексовано реферативні дані кожної публікації: назва, всі автори, всі установи, вихідні дані публікації, резюме, ключові слова, грантова підтримка, пристатейний перелік літератури, що дозволяє визначити цитованість та впливовість окремого документу або групи, певного автору чи наукового колективу, установи або країни. Для більш тонкої аналітики використовуються аналітичні надбудови Journal Citation Reports та InCites де розраховуються не лише абсолютні але і нормалізовані показники. Референс-менеджер EndNote дозволяє суттєво прискорити оформлення та уникнути технічних помилок при оформленні переліку літератури, Авторський профіль Publons з авторським ідентифікатором ResearcherID дозволяє представити здобутки науковцю навіть якщо відбувалися зміни прізвища чи транслітерації.

Для ефективного використання усіх інструментів Clarivate проводить щомісяця безкоштовні вебінари українською у Webex. Необхідна попередня реєстрація. Перейдіть за відповідним посиланням натисніть на слово REGISTER та заповніть анкету. Учасник що прослухав більше 90 % часу вебінару отримує на електронну пошту посилання для завантаження сертифікату протягом трьох робочих днів по закінченню заходу.

Докладніше

 

10 лютого 2022, 16:15–17:15

Тема: 20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт (серія Clarivate науковцям 2022)
Тези: Відкритий доступ. Відкрита наука. Визначення. Складові. Функції. Вплив на публікації. Відкритий доступ та його види. Вартість публікацій. Вплив на доступ і поширення знань . Аналіз відкритих публікацій України.

Реєстрація:https://bit.ly/3HIJ3U8 (необхідно заповнити реєстраційну анкету що відкривається при натисканні слова Register)

 

 

17 лютого 10:00-12:00 (київський час)

 

Спільний вебінар Clarivate та Антиплагиат
Тема: Эффективные информационные инструменты для работы с научными журналами

Реєстрація та анонс  https://bit.ly/3raS3vL

 

Розклад вебінарів мовами Євросоюзу (без сертифікатів)

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/Цього року глобальна серія Research Smarter і українською

 

23 лютого 2022, 10:15–11:15

Тема: Research Smarter: Derwent Innovation Index: додаткові можливості для наукових досліджень
Тези: Дослідницька діяльність науково-дослідних установ та університетів відіграє вирішальну роль у життєвому циклі інновацій. Результати досліджень відбиваються у публікаціях та патентах. Виконуючи стандартні пошуки і намагаючись зрозуміти тенденції досліджень, наукова спільнота часто схильна покладатися лише на дані публікацій, нехтуючи важливими патентними даними. На вебінарі обговоримо патентні дані, доступні у Web of Science та інших рішеннях Clarivate.

Реєстрація:https://bit.ly/3ubJumn (необхідно заповнити реєстраційну анкету що відкривається при натисканні слова Register)

 

 

24 лютого 2022, 10:15–11:15

Тема: Research Smarter: Визначення експертів за допомогою даних Web of Science
Тези: На вебінарі сфокусуємося на здобутках науковців за даними Web of Science Core Collection. Розглянемо прикладні задачі:
• Хто є кваліфікованими спеціалістами з моєї спеціальності та є лідером?
• Де знаходяться центри передового досвіду в конкретному регіоні?
• З якими дослідниками варто шукати партнерства?
• З якими фахівцями співпрацюють мої конкуренти?
• Можливості та функції Publons та Orcid.

Реєстрація:https://bit.ly/345MPZt (необхідно заповнити реєстраційну анкету що відкривається при натисканні слова Register)


Вебінари проводить Тихонкова Ірина, к.б.н.,
Консультант з регіональних рішень Clarivate

Записи вибраних вебінарів на ютьюб каналі
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
 


01-02-2022

ПИСЬМЕННИКИ-ЮВІЛЯРИ

 

2 ЛЮТОГО - 210 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЄВГЕНА ГРЕБІНКИ

Письменник та байкар Євген Гребінка прожив 36 років. Майже половину життя займався літературною діяльністю. За 15 років надрукував понад 50 повістей, романів та оповідань. До дня народження письменника ми зібрали факти з життя і творчості літератора.

 

1. Євген Павлович Гребінка народився на хуторі Убіжище Пирятинського повіту. Батько письменника був штаб-ротмістром, учасником війни 1812 року. Початкову освіту хлопець здобував вдома. З 1825 навчався у Ніжинській гімназії вищих наук, де й почав писати вірші.

2. 1829 року розпочав перекладати українською поему Олександра Пушкіна "Полтава". Разом з товаришами-гімназистами створював студентську бібліотеку, видавав рукописні журнали "Аматузія" та "Пафія".

3. 1831 року, після закінчення гімназії, Гребінка повернувся додому. У цей час пережив особисту драму через любов до сестри товариша з гімназії. Описав її у "Записках студента". Цього ж року на сторінках "Украинского альманаха" в Харкові під псевдонімом Е. Гребенкин вийшов його перший друкований твір "Рогдаев пир".

4. 1834 року Гребінка переїхав до Петербурга. Викладав там російську словесність у військових училищах. Писав батькам: "Тіло моє було в столиці, а душа далеко − в рідному степу, під солом'яною покрівлею маленького будиночка".

5. У червні 1835 року Іван Сошенко познайомив Гребінку з Тарасом Шевченком. Євген Павлович підтримував Шевченка матеріально, допомагав із самоосвітою, долучився до викупу поета з кріпацтва.

6. Гребінка збирав твори українською мовою й випускав їх у додатках до журналу "Отечественные записки". Однак у 1839-му видавець Андрій Краєвський відмовився публікувати додатки українською. Згодом із зібраних матеріалів Гребінка уклав альманах "Ластівка".

7. У 1842 році письменник відвідав село Рудка. Там написав відомий романс "Очи чёрные", присвятивши його своїй коханій – Марії Василівні Ростенберг.

"Очи черные, очи страстные,

Очи жгучие и прекрасные!

Как люблю я вас!

Как боюсь я вас!"

8. 1843 року Євген Гребінка разом із Шевченком побував у маєтку Тетяни Вільхівської в селі Мосівці. Того ж року в журналі "Отечественные записки" надрукували роман "Чайковський" з епіграфами із творів Тараса Григоровича.

9. Помер літератор від туберкульозу 15 грудня 1848 року у Санкт-Петербурзі. Його прах перевезли і поховали на батьківщині – біля хутора Убіжище.

10. Українською мовою усі твори Євгена Гребінки вперше опублікували 1878 року.

 27-01-2022

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

 

 

 

29 січня Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. Саме там у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність . В пам’яті поколінь назавжди залишиться подвиг студентів, що полягли під Крутами в боротьбі за вільну Україну. Бій українських вояків проти більшовицької армії затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест – Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.

 

 

 

 27-01-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ

27 січня в Україні і світі вшановують жертв Голокосту. Саме в цей день, рівно 77 років тому, звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті "Аушвіц", що поблизу польського міста Освенцім. За час його існування там були вбиті, за різними даними, від півтора до понад двох мільйонів осіб.

Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

 20-01-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

Д0 190-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Навіть якщо ви ніколи не читали про пригоди Аліси, ви, напевно, знайомі з цією історією хоча б загалом, адже казка лягла в основу безлічі фільмів, серіалів, мультфільмів, комп'ютерних ігор і навіть коміксів. Але що ви знаєте про автора найдивовижнішої та найповнішої прихованих загадок дитячої книги?  На честь дня народження Льюїса Керрола, 27 січня 1832 року, ми зібрали найцікавіші та незвичайні факти про цього екстравагантного письменника у віртуальній виставці "Льюїс Керрол - казкар фотографії"Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки».

 

Ще більше цікавої інформації ви знайдете у бібліографічному покажчику «Льюїс Керрол - казкар фотографії». Переглянути повний текст видання ви можете у Електронній бібліотеці Національного транспортного університету. 

 

 

 
Сторінка: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23