03-11-2022

БІБЛІОТЕКА - ДОСЛІДНИКАМ

 

 

ВІДЕОАНОТАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перехід великої кількості наукових журналів в електронний формат та загальна цифровізація суспільства значно вплинула на наукометрію ХХІ століття. Окрім звичної для всіх дослідників текстової анотації, почали використовувати й графічну та відеоанотацію.

Докладніше

 

Використання цифрових та графічних матеріалів направлене на пояснення наукового дослідження та привернення уваги широкого кола аудиторії з різних дослідницьких сфер. Відеоанотація зазвичай подається у вигляді короткого мультимедійного матерілу, у якому акцентується увага на різних частинах дослідження у формі графічного відображення, записаних відеоматеріалів, або навіть презентацій PowerPoint.

 

Такий вид наукової анотації набуває все більшого поширення для публікацій у STEM. Серед переваг використання відеоанотацій можна виокремити:

⇒ Візуальну привабливість.

⇒ Можливість продемонструвати власні експерименти.

⇒ Ілюстрацію складних теоретичних концепцій.

⇒ Підвищення видимості наукового дослідження в інтернет-просторі, можливість використати для публікації в соціальних мережах, що сприятиме підвищенню наукометричних показників та показників альтметрик.

 

Які існують типи відеорефератів?

 

Відеоанотації не обмежуються одним, чітко реграментованим форматом, а можуть бути змонтованими як:

Пояснювальне відео на дошці – матеріал, де основна суть дослідження подається у вигляді намальованих на мультимедійній дошці графічних елементів з їхнім поясненням.

Анімація –  анімовані або стаціонарні ілюстрації, що створені переважно за допомогою програм Animaker, Blender, K-3D, Plastic Animation Paper тощо. Часто використовується для відображення робочих моделей експерименту.

Презентація PowerPoint – один з найпростіших способів створення відеоанотації, що надає можливість створення продуманих візуальних зображень. Зверніть увагу, під час використання відеоанотації важливо зосередитися на поясненні роботи, а не просто перераховувати факти, наведені у дослідженні.

Самозапис – озвучування відеоанотації автором. Цей метод створення відеореферату дає можливість автору рекламувати свою роботу, буквально розмовляючи з аудиторією. При перегляді відеоанотації автора може бути видно на екрані, що дає можливість безпосередньо пов’язувати роботу та дослідника.

Поєднання типів – при створенні відеоанотації не обов’язково використовувати один з наведених вище типів, можливе їхнє поєднання та адаптація під ту чи іншу роботу.

 

Як створити ефективну відеоанотацію?

 

При створенні відеоанотації слід звернути увагу на такі ключові моменти:

Тривалість відео. Не варто використовувати довгі відео, ідеальний варіант – до 5 хвилин. За такий проміжок часу дослідник зуміє максимально концентровано подати інформацію, не відхиляючись від теми та не перенавантажуючи аудиторію.

Структура. Як і для створення текстової анотації, варто звернути увагу на структуру: висвітлити тему, мету, вступ, короткий опис застосованих методів, результати та висновок.

Технічні характеристики. Технічні моменти сприяють кращому засвоєнню інформації та формування позитивної думки про дослідження. Обов’язково записуйте відео в тихому місці, подалі від фонових шумів; використовуйте якісний мікрофон; запишіть відео в добре освітленому приміщенні; не використовуйте фото або відеозйомку зі спалахом, якщо це не потрібно.

Фрази спонукання до дії. Ви можете вставити кілька фраз із закликом до дії в кінці свого реферату, щоб привернути увагу до вашої наукової роботи.

Доступність. Використовуйте доступний для аудиторії формат: MP4, MOV, WMV і MKV.

 

Відеоанотація – новий цифровий формат в роботі з науковим дослідженням, що окрім інформаційної виконує й поляризаційну функцію. Використання відеоанотації має широкі можливості для застування в науковому просторі.

 

©Наука та метрика

 02-11-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

До 90-річчя з дня народження одного з фундаторів НТУ - Бориса Михайловича Лісіцина інформаційно-бібліографічний відділ підготував віртуальну виставку його праць, які знаходяться у фонді бібліотеки.

 

Б.М. Лісіцин – фахівець у галузі обчислювальної техніки та будівельної механіки. Основні напрямки його наукової діяльності: дослідження попередньо напружених у двох напрямках залізобетонних плит і шатрових панелей; розрахунок плит на пружній основі методом визначних станів; метод визначних станів, його застосування до розвитку деяких класів теорії пружності; задачі теплопровідності і термопружності з урахуванням неоднорідності середовища; розрахунок неоднорідних і багатошарових пластин в постановці теорії пружності в просторі.

 

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 01-11-2022

КНИЖКОВА ВИСТАВКА

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

До 78-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету бібліотека підготувала книжкову виставку «Нові надходження праць професорсько-викладацького складу НТУ до бібліотеки».

З виставкою Ви можете ознайомитися у довідковому читальному залі по вул. Омеляновича-Павленка, 1, кімната 345.

 

Інформаційно-бібліографічний віддіп

 01-11-2022

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

 

 

 

Пропонуємо ознайомитись із повнотекстовими виданнями професорсько-викладацького складу НТУ, які надійшли до фонду Електронної бібліотеки університету у жовтні місяці (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Надходження до Електронної бібліотеки (жовтень 2022)").

 25-10-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

До 90-ї річниці з дня народження Анатолія Івановича Воркута співробітники інформаційно-бібліографічного відділу підготували віртуальну виставку. Пропонуємо Вам ознайомитися з працями цього видатного вченого, які знаходяться у фонді бібліотеки НТУ.  

 

А.І. Воркут відзначався енциклопедичними знаннями та величезною працездатністю. Створив та очолював наукову школу з теорії транспортного процесу, підготував десять кандидатів наук, мав понад 150 друкованих праць, серед них – п’ять монографій та два підручники, в яких викладено фундаментальні положення теорії транспортного процесу. Його монографії стали популярними підручниками для студентів та довідниками для спеціалістів. Фундаментальний підручник «Грузовые автомобильные перевозки» широко використовується в Україні та багатьох країнах, які утворились після розвалу колишнього СРСР, і по теперішній час.

 

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 18-10-2022

ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ

 

 

ОРЛИК ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ

 

«Хоч би які великі були

московські насильства,

вони не дають москалям

жодного законного

права на Україну».

 

Пилип  Орлик

 

21 жовтня - 350 років від дня народження Пилипа Орлика - українського політичного, державного і військового діяча, Генеральний писар, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні  (1710–1742), поет, публіцист – народився 21 жовтня 1672 на території нинішньої Білорусі в сім’ї родовитої литовської шляхти чеського походження – Орликів.

Докладніше

 

Навчався в Києво–Могилянській академії, де його вчителем був професор філософії Стефан Яворський. Саме за його рекомендацією  молодий Орлик став секретарем канцелярії київського митрополита, а через короткий час був запрошений до гетьманської канцелярії в Батурин. Добре володів українською, польською, церковнослов’янською, болгарською, італійською та іншими мовами. З 1702  року був Генеральним писарем та довіреною особою Івана Мазепи. Після Полтавської битви емігрував  до Османської імперії.

 

За Іваном Мазепою до Бендер пішли близько 50 провідних представників старшин, майже 500 козаків із Гетьманщини та понад 4 тисяч запорожців. Ці «мазепинці», як їх часом називають історики, були першою українською політичною еміграцією. Вони і обрали 5 квітня 1710–го року Пилипа Орлика гетьманом України (у вигнанні). Основними  пріоритетами  зовнішньої політики Пилип Орлик вважав :

Необхідність шведської протекції з гарантією незалежності й територіальної цілісності України, встановлення міцного миру та військового союзу з Кримським ханством.

 

Пилип Орлик залишив після себе багато листів і великий рукописний «Діаріуш подорожній» («Щоденник», 1720-1733, частково його видали 1938 року та повністю у 2013 році. Пилип Орлик написав також поетичні книжки : «Прогностик щасливий», приурочений полковнику Данилу Апостолу (1693), «Алкід Руський», присвячений Івану Мазепі (1695), а на честь полковника Івана Обидовського – «Гіппомен сарматський» (1698).

 

Конституція Пилипа Орлика – документ великої значущості в історії українського державотворення, перша українська та одна з перших європейських конституцій. Оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається у Швеції.   
 


17-10-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Інформаційно-бібліографічний відділ до 100-річчя з дня народження Івана Петровича Сови підготував  віртуальну виставку. Пропонуємо Вам ознайомитися з працями одного з фундаторів НТУ. 

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 

 

 

 14-10-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

 

 

Дякуємо Захисникам і Захисницям за відданість і героїзм, мужність та відвагу. Ви стоїте на варті свободи і  незалежності УКРАЇНИ. Молимося за Вас. Нехай Матір Божа покриває Вас Покровом. 

 

 

 14-10-2022

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

 

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМЕХАНІЧНОГО

(НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 9, Абонемент навчальної літератури - 907 кім.)

 

з 9.00 до 17.00

 

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня –АА, МШ(ДМ), АБ, СМ, ЕМ(АД, ДД, ГУ), ПМ, ЕО, ДН, МВ, МЗ, ТЗ.

 

 

 14-10-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Інформаційно-бібліографічний відділ до 100-річчя з дня народження Горислави Борисівни Безбородової підготував  віртуальну виставку.  Пропонуємо Вам ознайомитися з працями єдиної жінки-науковця в галузі автомобілебудування та автомобільного транспорту. 

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 

 

 
Сторінка: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23