ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

  

 

Національні стандарти України

 

1.

 

 

ДСТУ 2395—2000. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика (ГОСТ 30671—99) (ISO 5963:1985, ІDТ). — На заміну ДСТУ 2395—94; чинний від 2001—07—01.

2.

 

ДСТУ 3579–97. Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 1998–01–01.

3.

 

ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). — На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

4.

 

ДСТУ 4031—2001. Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.24—90; чинний від 2002—01—01.

5.

 

ДСТУ 4032—2001. Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 2788:1986, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.25—80; чинний від 2002—01—01.

6.

 

ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ). — Вперше; чинний від 2005—07—01.

7.

 

ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше; чинний від 2009—01—01.

8.

 

ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88—2003, МОD). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

9.

 

ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90—2007, МОD). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

10.

 

ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11—78); чинний від 2010—04—01.

11.

 

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80). — Чинний від 2014—07—01.

12.

 

ДСТУ EN 1556:2020 (EN 1556:1998, IDT). Штрихове кодування. Словник термінів — Вперше: чинний від 2020—07—01.

13.

 

ДСТУ 9031:2020. Правила публікування інформації архівних документів. — Вперше: чинний від 2021— 09— 01.

14.

 

ДСТУ 8889:2019. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.— Вперше: чинний з 2020 — 10— 01.    

15.

ДСТУ 9112:2021. Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання. — Вперше: чинний з 2022—04—01.

 

Національні стандарти України, через які впроваджено стандарти

Міжнародної організації стандартизації (ISO)

 

 16.

ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT). Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. — Вперше; чинний від 2016—09—01.

 17.

ДСТУ ISO 4087-2007. Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

 18.

ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). Інформація та документація. База та словник термінів. — На заміну ДСТУ ISO 5127:2007; чинний від 2019.01.01

 19.

ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки. — Чинний від 2012—01—01.

 20.

ДСТУ ISO 8459—1:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459—1:1988), ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

 21.

ДСТУ ISO 8459—2:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 8459—2:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

 22.

 

ДСТУ ISO 8459—3:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленнями (ISO 8459—3:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

 23.

 

ДСТУ ISO 8459—4:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 8459—4:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—07—01.

 24.

 

ДСТУ ISO 8459—5:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459—5:2002, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—07—01.

25.

 

ДСТУ ISO 10161-1:2010. Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. — чинний від 2012—07—01.

26.

 

ДСТУ ISO 10161-2:2010. Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). — Чинний від 2012—01—01.

27.

ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT). Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек. — Чинний від 2016—09—01.

28.

ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT). Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. — Вперше; чинний від 2016—09—01.

 

Національні стандарти України, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання

 

 29.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.1—84, ГОСТ 7.16—79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.34—81, ГОСТ 7.40—82; чинний від 2007—07—01.

 30.

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28—2002, ИСО 5426:83, ИСО 5426—2—96, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.28—80; чинний від 2004—07—01.

 31.

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50—2002, ІDТ). — На заміну ГОСТ 7.50—90; чинний від 2007—07—01.

 32.

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51—1998, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.51—84; чинний від 2004—07—01.

 33.

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59—2003 (ИСО 5963:85), ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.59—90; чинний від 2004—07—01.

34.

ДСТУ ГОСТ 7.71—2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71—96 (ИСО 6862:96), ІDТ). — Вперше; чинний від 2004—07—01.

35.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, ІDТ). — Вперше; чинний від 2008—04—01.

 36.

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87—2003, ІDТ). — Вперше; чинний від 2008—10—01.

 37.

ДСТУ ГОСТ 25807-2003. Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). — Чинний від 2004—07—01.

38.

 

ГОСТ 7.12—93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. — Взамен ГОСТ 7.12—77; введ. 1995—07—01.

39.

 

ГОСТ 7.20—2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. — Взамен ГОСТ 7.20—80, ГОСТ 7.41—82; введ. 2002—01—01.

40.

 

ГОСТ 7.55—99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения. — Взамен ГОСТ 7.55—89; введ. 2001—07—01.

41.

 

ГОСТ 7.77—98. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. — Впервые; введ. 2000—01—01.

42.

 

ГОСТ 7.78—99. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель­скому делу. Издания. Вспомогательные указатели. — Впервые; введ. 2001—01—01.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ 

 

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007

 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа

 

Приклади бібліографічних записів

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

1. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 5-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 79 с.

 

2. Складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій : метод. рек. / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 3-тє вид., випр. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 19 с.

 

3. Складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек : метод. рек. / [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., випр. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 63 с.

 

4. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса. — Вид. 4-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 52 с.

 

5. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Текст] / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 3-тє, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2012. — 79 с. : табл.

 

 

Редаговано 04.04.2022.