ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ЛИПНІ МІСЯЦІ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИМ ВІДДІЛОМ НТУ

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

Підвищення надійності транспортних засобів шляхом застосування модифікаторів тертя : монографія / НТУ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. А. Міланенко, О. М. Білякович, [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 104 с. 

 

Транспортні технології та системи: науково-методичні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх фахівців : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Тименко, Н. Ф. Федорова. – Київ : НТУ, 2019. – 256 с. 

 

Удосконалення методу оцінки безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних доріг : монографія / В. О. Осипов, О. І. Мельниченко. – Київ : НТУ, 2019. – 172 с. 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Эконометрика : учебное пособие / НТУ, Кафедра менеджмента ; составители : проф. М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б.Камалетдинов [и др.]. – Киев : НТУ, 2018. – 140 с. 

 

Дифузійне зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / НТУ ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. І. Мельниченко, Б. В. Шапошніков [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 212 с. 

 

Астаніна, Н. В.  Екологія : навчальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, М. В. Крисюк. – Київ : НТУ, 2018. – 128 с. 

 

Марунич, В. С.  Пасажирські перевезення : тренінг та практикум : навчальний посібник. Частина 1 / В. С. Марунич, В. С. Харута. – Київ : НТУ, 2018. – 188 с. 

 

Марунич, В. С.  Пасажирські перевезення : тренінг та практикум : навчальний посібник. Частина 2 / В. С. Марунич, В. С. Харута. – Київ : НТУ, 2018. – 208 с. 

 

ПІДРУЧНИКИ

 

Експлуатація аеродромів : підручник, для студентів вищих закладів освіти / НТУ ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 420 с. 

 

Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / НТУ ; укладачі : Е. К. Посвятенко, Р. В. Будяк, О. В. Мельник [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 176 с. 

 

Данчук, В. Д. Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті : підручник для вузів транспортного профілю / В. Д. Данчук, Л. С. Бєляєвський ; НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 264 с. 

 

Дмитриченко, М. Ф. та ін.  Технічна механіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко ; М. Ф. Дмитриченко, М. О. Гончар, В. А Ніколаєнко. – Київ : НТУ, 2017. – 364 с.